Etická výchova a třídní kolektiv

(6.-8. ročník ZŠ)

Program:

Etická výchova a třídní kolektiv

(6.-8. ročník ZŠ)

Etická výchova je doplňující vzdělávací obor, který se zaměřuje na osvojení sociálních dovedností u dětí na základě zážitkové metody. Na tomto principu je sestavený program, který formou různých aktivit a her vede děti k dialogu, diskusi, k vlastním postojům a názorům a k osvojení si pozitivních hodnot a vlastností. Hlavním cílem je vést děti k tomu, aby se naučily pomáhat a myslet na druhé bez očekávání odměny. Vyučování etické výchovy přispívá k lepším vztahům ve třídě a je vhodnou prevencí šikany. Program etické výchovy má 10 hlavních témat:

  • Komunikace v mezilidských vztazích
  • Pozitivní hodnocení sebe, úcta k sobě
  • Pozitivní hodnocení druhých
  • Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
  • Komunikace citů
  • Empatie
  • Asertivita
  • Reálné a zobrazené vzory
  • Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
  • Komplexní prosociálnost

Objednání programu:

Etická výchova a třídní kolektiv

(6.-8. ročník ZŠ)

Na základě odeslaných údajů se s Vámi spojíme. V případě dotazů mě kontaktujte na: 733 121 953. František Krampota
Děkujeme! Vaše objednávka byla odeslána.
Chyba odeslání. Něco se nezdařilo.

Naše nabídka preventivních programů:

Získávejte novinky od ACET ČR

Děkujeme! Váš požadavek byl přijat.

Při odeslání formuláře došlo k chybě. Omlouváme se.