ACET ČR, z.s.

ACET ČR z.s.

   ACET ČR, z.s. je spolek, který je zaregistrován u Krajského soudu Hradec Králové ( L 2680). Na školy nabízí preventivní program: "Zvol si život", který je cerifikovaný MŠMT (02/17/1/CE).

   ACET ČR, z.s. je členem ACET International Alliance, která pracuje v 23 zemích (Bělorusko, Burundi, DR Kongo, Chorvatsko, Česká republika, Indie, Severní Irsko, Republika Irsko, Jersey, Kazachstán, Kyrgystán, Nigerie, Rusko, Skotsko, Slovenská republika, Slovinsko, Jižní Afrika, Tádžikistán, Thajsko, Ukrajina, Uganda, Uzbekistán a Zimbabwe). ACET ČR, z.s. spolupracuje
s dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou AIDS. Pracuje s národními a mezinárod-ními úřady na zlepšení politiky, jak zabránit šíření HIV/AIDS. Na školy nabízí preventivní program "Zvol si život", který je certifikovaný MŠMT (02/17/1/CE). 

ACET ČR, z.s. vyvíjí následující činnost:

- práce s dětmi a mládeží
- spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi
- poskytování poradenství
- vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků
- realizace přednášek
- příprava metodických, vzdělávacích a propagačních materiálů
- tvorba, realizace a prezentace mediálních vzdělávacích pořadů
   a programů
- publikační činnost
- podpora mimoškolních aktivit a využití volného času
- charitativní a humanitární činnost a praktická pomoc potřebným       mladým lidem v ČR i v zahraničí
- zajišťování financování pro kurzy, školení, vzdělávací programy, studijní       pobyty, stáže a školicí místa
- podpora mezirasové tolerance a vzájemného lidského a kulturního       poznání
- konzultační a výchovná práce s rodinou, manželskými páry i jednotlivci
- aktivní zapojení obyvatel rozvojových zemí do projektů, zvyšování jejich     kvalifikace

Získávejte novinky od ACET ČR

Děkujeme! Váš požadavek byl přijat.

Při odeslání formuláře došlo k chybě. Omlouváme se.