Rozvojová pomoc

Rozvojová pomoc v zahraničí

ACET ČR, z.s. se od roku 2007 věnuje pomoci v několika zemích světa, například
v Ugandě, Zimbabwe a Filipínách.

Zaměřujeme se převážně na tyto oblasti:

Vzdělávání dětí v rozvojových zemích

Vzdělávání v Ugandě

   Základní škola má 7 tříd (primary 1-7) a studium se zakončí celostátními zkouškami. Na základní škole se děti učí čtení, psaní, matematiku, občanskou výchovu, náboženství, tělocvik, kreslení, angličtinu a místní jazyk. Střední škola má 6 tříd (secondary 1-6). Po skončení šestého ročníku střední školy plní žáci tzv. A-level zkoušky, které jsou obdobou naší maturity. Po závěrečných zkouškách na střední škole můžou zájemci studovat dvouletou nástavbu

Vzdělávání v Zimbabwe

   Školní věk dětí v Zimbabwe je následující: – Základní škola PRIMARY od 6 do 12 roků (1.-7. ročník) – Střední škola SECONDARY od
13 do 18 roků věku (8.-13.ročník) – terciární vzdělávání (např. vysoká škola nebo univerzita) od 18 roku věku studenta.

Denní rozvrh – V základní škole PRIMARY je obvyklý denní rozvrh od 7:30-16:00, záleží na ročníku. – Ročník 1.-3. mají rozvrh od
   7:30 – 12:00, s půlhodinovou přestávkou od 10:00-10:30. – Ročník 4.-7. mají rozvrh od 7:30-16:00 s jednou 30 minutovou a jednou     hodinovou přestávkou.

   Výuka probíhá od pondělí do pátku, školní rok se skládá ze třech trimestrů: leden-březen, květen-červenec a září-listopad. V dubnu, srpnu
a prosinci mají děti prázdniny.

Vzdělávání v Indii

Školní rok je od června do poloviny dubna, přičemž druhá polovina dubna a května jsou letní prázdniny. 

Školní vzdělání je až do 10. ročníku zahrnuto v tak zvané primární úrovni. Jedenáctá a dvanáctá třída považuje za Junior College a poté je vysoká škola. 

Vzdělávání na Filipínách

Škola Gusa Elementary School V současné době jí navštěvuje 4,400 dětí. Školní rok začíná v červnu a končí v březnu.

Díky malé kapacitě učeben se vyučuje takto:

▪ Ráno: 6-10 h (1. -4. třída) – dohromady celkem 3.332 dětí

▪ Dopoledne: 10-15 h (5. -8. třída)

▪ Odpoledne: 15-20 h (9. -12. třída – středoškoláci)

Nákup potravin

ACET ČR, z.s. shání finance od dárců na nákup potravin pro děti, které jsou chudé nebo HIV pozitivní. Jídlo - zejména kukuřičná kaše (+ cukr, sůl, zápalky, máslo, olej, mýdlo), je často jedinou stravou, kterou děti během dne mají.

Nákup domácích zvířat

Jde o zprostředkování nákupu domácích zvířat (kozy, slepice) pro chudé rodiny s dětmi. Domácí zvířata přináší chudým rodinám pravidelný přísun potravy a zvyšují tak výrazně jejich životní standard.

Podpora drobných farmářů

Ve vesnických oblastech, kde lidé mají velmi nízký příjem, je přínosem finanční pomoc k zaplacení nákupu osiva, nářadí, postavení cihlových ohrad pro zvířata a kurníků pro slepice.

Podpora pracovních příležitostí

Pomoc spočívá zejména v podpoře možnosti „malého podnikání“ – tzn. v nákupu například šicích strojů, zednického a truhlářského nářadí pro ty, kteří ukončili roční kvalifikační kurz.

ACET ČR pomáhá v těchto částech světa

Uganda

Více informací o Ugandě

Uganda

Uganda je prezidentská republika, nacházející se ve východní Africe, která hraničí s Keňou na východě, s Jižním Súdánem na severu,
s Demokratickou republikou Kongo na západě, se Rwandou na jihozápadě a s Tanzanií na jihu.

Zimbabwe

Více informací o Zimbabwe

Zimbabwe

Zimbabwe nebo Republika Zimbabwe je vnitrozemský stát na jihovýchodě Afriky. Sousedí na severozápadě se Zambií, na východě
s Mosambikem, na jihu s Jihoafrickou republikou
a na jihozápadě s Botswanou.

Indie

Více informací o Indii

Indie

Indie, oficiálním názvem Indická republika, je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě, rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii.

Filipíny

Více informací o Filipínách

Filipíny

Filipíny, oficiálně známé jako Filipínská republika, jsou ostrovní stát v jihovýchodní Asii, jehož hlavním městem je Manila. Rozkládají se na 7107 ostrovech v západním Tichém oceánu. S žádným státem nesdílejí pozemní hranici.

.

Aktuální nabídka dětí k podpoře

Prioritou naší organizace ACET ČR, z.s v rámci rozvojové pomoci v zahraničí, je pomoci dětem v jejich zemích se vzděláváním.

Děti z Ugandy k podpoře

Děti v této zemi žijí v nuzných životních poměrech. Většina dětí žije pod hranicí chudoby navíc zasažena HIV/AIDS od infikovaných rodičů. Pokud dětem zemřou rodiče vlivem této nákazy, starají se o ně vzdálení příbuzní nebo dokonce i děti samotné. Možnost chodit do školy a vzdělávat se je pro tyto děti nedostupná. V celé zemi je povinné školné a jen dobře finančně situovaní lidé si vzdělání mohou dovolit.
Vysoké procento nezaměstnanosti nutí děti bez vzdělání živit se na ulici. S tímto faktem je spojená nucená prostituce apod.

NASSUNA SARAH

NASSUNA SARAH

MUSINGUZI RONALD

MUSINGUZI RONALD

Děti z Indie k podpoře

Všechny děti jsou vystavovány riziku úbytku škol, poplatkům za školné, riziku infekcí, obchodování s lidmi, zneužívání dětí, pracovních sil a zločinu. Chudoba a podvýživa jsou také velkým rizikem. 
Školní rok je od června do poloviny dubna, přičemž druhá polovina dubna a května jsou letní prázdniny. Školní vzdělání je až do 10. ročníku zahrnuto v tak zvané primární úrovni. Jedenáctá a dvanáctá třída považuje za Junior College a poté je vysoká škola.
No items found.
Chcete pomoci těmto dětem v Ugandě? Vyplňte, prosíme, formulář s údaji pro darovací smlouvu. Pokud chcete vidět další děti k podpoře, klikněte zde.

Údaje pro darovací smlouvu k podpoře dítěte:

Na základě odeslaných údajů Vám vystavíme Darovací smlouvu s variabilním symbolem vybraného dítěte. Tuto smlouvu Vám zašleme emailem. V případě dotazů mě kontaktujte na: 733 121 953. František Krampota
Děkujeme! Vaše podpora byla odeslána.
Chyba odeslání. Něco se nezdařilo.
Další děti k podpoře

Další forma podpory

Další formy podpory:

  Jde o zprostředkování nákupu domácích zvířat (kozy, slepice) pro chudé rodiny s dětmi, nákup potravin, podpora drobných farmářů a podpora pracovních příležitostí.

 

Pro koho je určeno jídlo a domácí zvířata?

  Pro děti, které jsou chudé nebo HIV pozitivní. Jídlo – zejména kukuřičná kaše, je často jedinou stravou, kterou děti během dne mají.

Jak pomáháme drobným farmářům?

  Ve vesnických oblastech, kde lidé mají velmi nízký příjem, je přínosem finanční pomoc k zaplacení nákupu osiva, nářadí, postavení cihlových ohrad pro zvířata a kurníků pro slepice.

 

V čem spočívá podpora pracovních příležitostí?

  Zejména v podpoře možnosti „malého podnikání“ – tzn. v nákupu například šicích strojů, zednického a truhlářského nářadí pro ty, kteří ukončili roční kvalifikační kurz.

 

Číslo účtu: 43-2068240237/0100

Variabilní symboly k jednotlivým oblastem podpory:

ROZVOJOVÁ POMOC
CENA
VAR. SYMB.
INFORMACE
CHCI POMOCI
nákup potravin
100,- Kč
v.s. 778
cena snídaně na jedno dítě po dobu 1 měsíce
nákup slepice
150,- Kč
v. s. 779
cena 1 slepice
nákup kozy
750 ,- Kč
v. s. 777
cena 1 kozy
Podpora drobných farmářů (šicí stroj)
4500,- Kč
v. s. 805
cena 1 šicího stroje
Podpora pracovních příležitostí
dle domluvy
v. s. 806
dle domluvy

Podrobnější informace

Kdo jsme?

  ACET ČR, z.s. (AIDS, Care, Education and Training) se od roku 2007 věnuje pomoci v několika zemích světa, například v Ugandě, Zimbabwe a Filipínách.

S kým spolupracujeme?

  V jednotlivých zemích spolupracujeme s místními koordinátory z řad organizace ACET, kteří mají na starost výběr dětí s prioritní finanční potřebou, zodpovídají za účetnictví a „zpětnou vazbu“ v podobě zasílání fotografií dětí, vysvědčení a zpráv o dopadu finanční pomoci od dárců z České republiky. 

Co je cílem podpory vzdělávání dětí?

  Většina z podporovaných dětí žije pod hranicí chudoby, některé z nich jsou zasaženy HIV od svých infikovaných rodičů. Pokud dětem zemřou rodiče vlivem této nemoci, starají se o ně vzdálení příbuzní nebo starší děti (třeba sourozenci). Ačkoli základní vzdělání je v některých zemích zdarma, k samotnému studiu je potřeba počítat s výdaji, které jsou pro většinu těchto dětí příliš vysoké (povinné školní uniformy, sešity, tužky, jídlo…). Možnost chodit do školy a vzdělávat se je pro tyto děti nedostupná. ACET ČR, z.s. si klade za cíl tento trend změnit alespoň pro některé děti z nejchudších částí měst nebo vesnic (jde o sirotky nebo polosirotky. Vzdělání přináší dětem šanci změnit život a najít si zaměstnání, které pomůže jim i jejich rodinám zvýšit svoji životní úroveň).

Pro koho je určeno jídlo a domácí zvířata?

  Pro děti, které jsou chudé nebo HIV pozitivní. Jídlo – zejména kukuřičná kaše, je často jedinou stravou, kterou děti během dne mají.

Jak pomáháme drobným farmářům?

  Ve vesnických oblastech, kde lidé mají velmi nízký příjem, je přínosem finanční pomoc k zaplacení nákupu osiva, nářadí, postavení cihlových ohrad pro zvířata a kurníků pro slepice.

V čem spočívá podpora pracovních příležitostí?

  Zejména v podpoře možnosti „malého podnikání“ – tzn. v nákupu například šicích strojů, zednického a truhlářského nářadí pro ty, kteří ukončili roční kvalifikační kurz.

Jak zajišťujeme dohled nad těmito projekty?

  Do jednotlivých zemí jezdí zodpovědný pracovník organizace ACET ČR, z.s. ke kontrole dopadu financí, které byly zaslány na cílové oblasti podpory. Tato kontrola se provádí s místními koordinátory. Z každé cesty je pořízena monitorovací zpráva, fotografie a videozáznamy.

Kdo se může do finanční podpory zapojit?

  Každý, kdo chce pomoci, může se rozhodnout, kterou oblast finančně podpoří (vzdělávání dětí, jídlo, domácí zvířata, podpora drobných farmářů a podpora pracovních příležitostí).

  Dárcem může být jednotlivec, rodina nebo větší společenství (škola, třída, skupina přátel, firma).

  Dárce finančně podporuje konkrétní dítě, které díky němu chodí do školy.

Kolik stojí podpora?

Vzdělávání dětí:

  roční platba ve všech zemích je 4 850,- Kč, (lze platit měsíčně, čtvrtletně, půlročně,…)

  V této platbě je zahrnuta úhrada za povinnou školní uniformu, školní pomůcky, základní zdravotní péči a školní stravu.

kup potravin:

  cena snídaně (+ cukr, sůl, zápalky, máslo, olej, mýdlo) na jedno dítě po dobu celého měsíceje 100,- Kč.

Nákup kozy………………….. 750,- Kč

Nákup slepice………………. 150,- Kč

Šicí stroj ……………………. 4 500,- Kč 

Co garantujeme dárcům?

  1x ročně aktuální fotografii dítěte, 1x ročně vysvědčení potvrzení o docházce do školy, osvědčení o daru.

Jaké jsou kroky k pomoci dětem?

  1. Vyberte si dítě, kterému chcete pomoci (pokud jste si nevybrali, tak nás kontaktujte).
  2. Klikněte na “Chci pomoci” a vyplňte potřebné údaje.
  3. Na základě odeslání informací Vás kontaktujeme a zašleme smlouvu k podpisu.

Mohu částku na podporu odečíst z daní?

  Na konci kalendářního roku dostane každý z dárců potvrzení o přijetí daru, které lze využít pro odpočet ze základu daně
z příjmů dárce.

Odstoupení od smlouvy?

   Je možné s podmínkou, že dárce včas upozorní naší organizaci o tom, že ruší smlouvu (na podporu vzdělávání dětí). Ideálně
3 měsíce předem, abychom mohli shánět dalšího dárce, který by pokračoval ve finanční podpoře tohoto dítěte.

Posílání dárků dětem?

  Zejména v předvánočním čase je dárcům zaslán seznam vhodných dárků, které vybrali koordinátoři z jednotlivých zemí. Každý dárek má svůj variabilní symbol a částku, za kterou je možné dárek koupit. Pokud si dárce vybere pro dítě/děti dárek, zašle patřičnou částku na účet ACET ČR, z.s. i s variabilním symbolem. Peníze jsou poté hromadně odeslány do cílových zemí. Každý dárce obdrží fotografie podporovaného dítěte s vánočními dárky.

Podle jakých klíčových kritérií zvolíte děti, které mají být podporovány?

  O výběru dítěte rozhoduje místní koordinátor ACETu, který zná nejlépe životní podmínky v dané oblasti.

  Priority výběru – chudoba dítěte, sirotci, HIV pozitivní děti, dívky, polosirotci (žije jeden z jejich rodičů).

Jak nám můžete pomoci

Vaše finanční podpora pro naše rozvojové aktivity v zahraničí.

Finanční podpora rozvojové pomoci:

  • formou jednorázové částky
  • pravidelná finanční podpora
 

Více informací pro podporu rozvojových aktivit:

Chcete pomoci v některé z těchto oblastí?  Vyplňte, prosíme, formulář s údaji pro darovací smlouvu. 

Údaje pro darovací smlouvu na oblasti podpory:

Na základě odeslaných údajů Vám vystavíme Darovací smlouvu s variabilním symbolem vybraného druhu pomoci. Tuto smlouvu Vám zašleme emailem. V případě dotazů mě kontaktujte na:
733 121 953, František Krampota
Děkujeme! Vaše podpora byla odeslána.
Chyba odeslání. Něco se nezdařilo.

ACET ČR, z.s.: KB Chrudim, č. účtu rozvojové pomoci: 43- 2068240237/0100

Všem současným i budoucím dárcům děkujeme.

Získávejte novinky od ACET ČR

Děkujeme! Váš požadavek byl přijat.

Při odeslání formuláře došlo k chybě. Omlouváme se.