Historie ACET ČR, z.s.

Historie ACET

   ACET založil Dr. Patrick Dixon v roce 1988 ve Spojeném království, protože chtěl prakticky a se zájmem reagovat na problematiku AIDS. Dnes naleznete nezávislé programy ACET ve více než 20 zemích. Tyto programy/organizace spolu spolupracují v rámci dynamicky rostoucí mezinárodní ACET Aliance. Tato aliance je skupina nezávislých organizací po celém světě, které pracují na tom, aby klesal počet HIV pozitivních, pečují o ty, kteří HIV/AIDS byli a jsou nějak ovlivněni, a podporují tzv. AIDS sirotky.

   Každý národní vedoucí je vykazatelný Správní radě a je zodpovědný za národní programy a jejich financování. Aktivity mnohých z těchto organizací už překračují hranice a mají mezinárodní dopad.

   V mnoha zemích se šíření HIV vymklo kontrole. Ocitli jsme se v časové tísni, abychom zachránili budoucí generace. Mnoho komunit v Africe bylo zdecimováno touto epidemií. V současné době očekáváme nárůst počtu nakažených v Indii, Rusku a Číně. AIDS ovlivnil rozvoj některých zemích
v posledních dvou dekádách. Nelze očekávat, že přijde ekonomický růst, že zavlažovací projekty a projekty na dodávky pitné vody či mikroúvěry nejchudším přinesou do rozvojových zemí zázračné vysvobození z chudoby, pokud nebude ruku v ruce bojováno s fenoménem AIDS.

   AIDS je v mnohém podobný malomocenství (lepře). Znáte totiž v současnosti nějakou jinou nemoc, jejíž diagnóza by nemocnému člověku
v některých komunitách způsobila bití či dokonce zabití? Dnes existuje antiretrovirová terapie, která prodlužuje život a jejíž dostupnost se zlepšuje.

Nicméně – lék ani vakcína na AIDS dosud nebyl vynalezen, a proto základní prioritou zůstává osvěta a prevence.— ACET INTERNATIONAL ALLIANCE (2008)

Získávejte novinky od ACET ČR

Děkujeme! Váš požadavek byl přijat.

Při odeslání formuláře došlo k chybě. Omlouváme se.