Aktuálně

7/9/2022

42 769 studentů

Za I. pololetí roku 2022 mohli naši lektoři oslovit na školách preventivními programy 42 769 studentů. Gratulujeme!


Všechny aktuality:

Rok 2022

V roce 2022 lektoři ACET ČR, z.s. oslovili na školách a klubech celkem 62 868 žáků a studentů preventivními programy: “Zvol si život”. Celkem odpřednášeli 7 020 hodin. Od roku 1994 jsme celkem oslovili úctyhodných 1 666 166 posluchačů! Děkujeme i všem našim podporovatelům a sponzorům!

21/1/2023

42 769 studentů

Za I. pololetí roku 2022 mohli naši lektoři oslovit na školách preventivními programy 42 769 studentů. Gratulujeme!


7/9/2022

Konference lektorů ACET ČR, z.s.

20. 5. 2022 se uskutečnila konference části lektorů ACET. Výborná atmosféra, aktualizace programů, nové podněty, nápady, ale hlavně dobrá parta!

20/6/2022

Poděkování za rok 2021

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás touto formou informovali o dění v naší organizaci ACET ČR, z.s. v roce 2021. Nebudeme psát o COVID 19, protože se dotknul a dotýká všech lidí v naší zemi a ve světě, ale o vděčnosti. Vděčnosti za to, že jsme i v této době mohli naplňovat poslání naší organizace - přednášet posluchačům preventivní témata na školách. První půlrok  jsme nabízeli školám on-line výuku našich preventivních programů jako alternativu práce přímo ve třídách a po prázdninách jsme nastoupili do tříd s velikou chutí a odhodláním. I přes nepříznivou situaci mohli lektoři ACET ČR, z.s. za rok 2021 oslovit  46 986 studentů, což je od začátku naší činnosti (rok 1994) 1 603 298  studentů.

V rámci rozvojových projektů v zahraničí jsme se zaměřili zejména na podporu vzdělávání dětí  i přes to, že školy byly v Ugandě z důvodu COVID 19 zavřené (děti nastupují do škol v lednu 2022). Podařilo se nám díky dárcům zaslat peníze na nákup šicích strojů a také potěšit děti vánočními dárky. Děkujeme!

1/1/2022

Virtuální závod „Pod červencovým nebem“ - poděkování

Tímto bychom Vám chtěli poděkovat za aktivní účast na virtuálním závodu „Pod červencovým nebem“. Závodu se mimojiné účastnili běžci, cyklisté, in-line bruslaři a dokonce i pedalboardisti.

13/8/2021

Podcast s Je to kulatý?

Je to kulatý? Podcast s ředitelem ACET ČR z.s. o preventivních programech v ČR a o rozvojové pomoci v zahraničí. Nahrávku naleznete na české podcasty a spotify.

22/6/2021

Virtuální závod „Pod červencovým nebem“

Zveme všechny, kteří si chtějí užít krásný červencový den plný pohybu a aktivní pomoci druhým na virtuální závod „Pod červencovým nebem“ konaný od 1. 7. – 31. 7. 2021. Nezmeškejte skvělou příležitost zapojit se do unikátní běžecké (in-line bruslařské, kočárkovské, joggingové, chodecké, cyklistické…) akce. Poběžte s námi vstříc lepšímu životu budoucích generací. Již je možná registrace! Více informací zde.

1/6/2021

Poslech o našich projekterch

ACET ČR, z.s. roku 2007 založil program rozvojové pomoci v zahraničí. Pokud se chcete dozvědět, jak to všechno začalo, co jsme prožívali na cestách, jak žijí děti na vesnicích a ve slumech, poslechněte si z archivu nebo podcast

Radia 7: Uganda - perla Afriky - rozhovor Jana Duchoslava s Jiřím Preisem a Františkem Krampotou

Apple Podcast: Na sobotní frekvenci Proglasu: Uganda - znovuobjevená perl‪a

13/4/2021

Nákup vánočních dárků

Díky dárcům jsme mohli i v roce 2020 zaslat peníze našim koordinátorům do Ugandy na nákup vánočních dárků dětem. Podívejte se na náš fcb, kde zveřejňujeme několik aktuálních fotografií z nákupu potřebných věcí na tržišti v hlavním městě Ugandy - Kampale.

4/1/2021

Preventivní programy ONLINE

S ohledem na vývoj situace okolo COVID 19 v naší republice, bychom Vám rádi v předstihu navrhli náhradní řešení: "PLAN B - ONLINE PREVENCE".
Organizace ACET ČR, z.s. má pro Vás v záloze připravené technické řešení preventivních programů přes Google MEET.
Programy by probíhaly v termínech, ve kterých mají (jsou domluveny předem se školním metodikem prevence), ale v časech kdykoliv přes den včetně odpoledních hodin (abychom nenarušovali případnou online výuku).
Prakticky by to vypadalo tak, že lektor by Vám minimálně den dopředu zaslal internetový odkaz, který byste potom rozeslali žákům třídy, kde má preventivní program proběhnout.
Odkaz půjde otevřít na počítači i na chytrém mobilu, bez potřeby cokoliv instalovat (otevře se v internetovém prohlížeči).
Program by probíhal s prezentací a interaktivními prvky (podle možností online přenosu).
Věříme, že tento "PLAN B - ONLINE PREVENCE“ bude v případě nutnosti vhodnou a plnohodnotnou náhradou pro žáky a studenty. Za ACET ČR, z.s. Mgr. František Krampota

15/9/2020

konference lektorů ACET ČR, z.s.

V červnu proběhla pravidelná konference lektorů ACET ČR, z.s. Na setkání dojelo 20 lektorů včetně 2 nových zájemců. Na programu byly ukázky zaktualizovaných témat pro I. i II. stupeň ZŠ, aktivity pro žáky, nápady a návrhy, ale hlavně možnost být po delší době spolu!

15/6/2020

“Zvol si život”

Preventivní program: “Zvol si život” a momentky z programů. Práce ve skupinkách, spolupráce a hlavně zájem žáků o témata…to je ACET ČR, z.s.

25/11/2019

setkání lektorů ACET ČR, z.s.

20.9.2019 se uskuteční vzdělávací setkání lektorů ACET ČR, z.s. v České Třebové. Společně se můžeme těšit na ukázky nových témat pro I. stupeň ZŠ a aktualizaci některých témat pro II. stupeň ZŠ.
ŠIKANA, ŠKÁDLENÍ A JÁ, NAŠE TĚLO JAKO DOMOV, POZOR NEBEZPEČÍ!, HRDINSTVÍ 2.0, ABY UČENÍ NEBYLO MUČENÍ, NAŠE PLANETA, NÁŠ DOMOV, FINANČNÍ GRAMOTNOST.

20/9/2019

ACET Ukrajina

14.9.2019 je pozvaný jako jeden z řečníků na konferenci ACET Ukrajina ředitel naší organizace. Konference se zúčastní kolem 200 lektorů z různých oblastí Ukrajiny.

14/9/2019

Konference ACET ČR, z.s.

Konference ACET ČR, z.s. se uskutečnila 17. 5. 2019 v Chrudimi. Bylo nádherné vidět a slyšet zkušené lektory, nově začínající a úplné nováčky, jak spolu diskutují, předávají si své zkušenosti a rady. Při tomto setkání jsme mohli nahlédnout do roku 2018, představit nová témata pro I. stupeň ZŠ a nastínit aktualizovaná témata II. stupně ZŠ a mít setkání s naší supervizorkou. Další plánované setkání bude v září 2019.

17/5/2019

30. výročí založení ACET v Londýně

V květnu 8. - 10. se zástupci naší organizace účastnili 30. výročí založení ACET v Londýně. Přítomno bylo 10 zástupců ACET z různých zemí. Celý program setkání byl ve znamení vděku za to, co vše za těch 30 let mohl ACET ve světě dokázat, jak se vyvýjel a jaké mají plány jednotlivé země do dalších let. Zakladatel této organizace Dr. Patrick Dixon mj. řekl, že nemáme zatím vyhráno nad HIV/AIDS a právě proto je nejdůležitější prevence mezi lidmi, zejména mezi mladými, zranitelnými chudobou, sociálními poměry nebo politickými podmínkami.

10/5/2019

Celosvětová konference ACET

Od 8. - 11. 5. 2019 proběhne k 30. výročí založení organizace ACET konference v Londýně, které se zůčastní zástupci ACETu ČR z.s.

8/5/2019

Nový ceník za programy primární prevence 2019/2020

Od nového školního roku 2019/2020 se upravuje částka za 45 min. preventivního programu na 500 Kč, za 90 min. na 1000 Kč. Po dohodě s lektorem lze částku upravit.

27/4/2019

Rozvojová pomoc

V sekci rozvojová pomoc, naleznete aktuální děti k podpoře. Děkujeme za pomoc.

11/4/2019

Uganda

S radostí zveřejňujeme pár fotek dětí z Ugandy, které obdržely díky naší organizaci ACET ČR, z.s. vánoční dárky. Děkujeme všem dárcům, bez kterých by pomoc dětem nebyla možná!

27/3/2019

Preventivními program: “Zvol si život”

Interaktivní program “Zvol si život” přináší žákům možnosti spolupráce, pomoci, legrace, ale i prožití “na vlastní kůži” jednotlivá témata preventicních programů.

18/3/2019

Rok 2018 v číslech.

V roce 2018 lektoři ACET ČR, z.s. oslovili v 435 školách a na klubech celkem 55 650 žáků a studentů preventivními programy: “Zvol si život”. Celkem odpřednášeli 5 329 hodin. Od roku 1994 jsme celkem oslovili úctyhodných
1 440 491 posluchačů! Děkujeme i všem našim podporovatelům a sponzorům!

11/1/2019

Kukuřičná kaše pro děti v Zimbabwe

Nákup kukuřičné kaše pro děti ze Zimbabwe. Děkujeme všem sponzorům!

20/11/2018

Nový školní rok v Ugandě

I v Ugandě začal školní rok. Děti ze školy NJS v Kampale se i díky sponzorům z České republiky budou moci vzdělávat.

26/9/2018

Školení lektorů ACET ČR z.s.

Vzdělávací setkání části lektorů ACET ČR z.s. v České Třebové. Bezva akce, legrace i nové podněty pro programy primární prevence.

20/9/2018

Nové preventivní programy pro 1. stupeň ZŠ

Organizace ACET ČR, z.s. nově nabízí preventivní programy pro PRVNÍ stupeň ZŠ. Témata jsou "Kamarádem být, kamaráda mít" (1. ročník ZŠ), "Jsme parta" (2. ročník ZŠ), "Jsme tým" (3. ročník ZŠ), "Plavba po moři" (4. ročník ZŠ), "Říkat ano, říkat ne" (5. ročník ZŠ). Bližší informace o jednotlivých tématech naleznete v sekci Prevence.

9/9/2018

ACET ČR, z.s.: “Zvol si život” na Ukrajině

Ve dnech 13. - 15. 4. 2018 proběhla vzdělávací konference ve městě Žitomir pro 150 lektorů z řad ACET Ukrajina. Tématem akce byl program ACET ČR, z.s.: “Zvol si život”. Reakce místních lektorů a vedoucích na připravený a prezentovaný program v oblasti preventivní prevence byl velice kladný. Hodnotili jeho aktuálnost, ale hlavně použitelnosti pro podmínky škol na Ukrajině.

17/4/2018

Vzdělávací konference ACET Ukrajina

Ve dnech 13. - 15. 4. 2018 se uskuteční vzdělávací konference ACET Ukrajina ve městě Žitomir. Hlavním řečníkem bude ředitel ACET ČR, z.s.

6/4/2018

Statistika programu "Zvol si život" za rok 2017

Díky naším lektorům organizace ACET ČR, z.s. mohlo být v roce 2017 osloveno v rámci primární prevence na školách po celé ČR 44 521studentů v 254 městech. Jsme rádi, že je o preventivní program: "Zvol si život", který získal prodloužení certifikace MŠMT, veliký zájem!

10/1/2018

Výstava Afrika snů a skutečností po 70 letech

Ve středu 19. 4. 2017 byla slavnostně otevřena výstava, která má nejen připomenout slavnou cestu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda po Africe, ale též představit Afriku jako dynamický kontinent plný změn a vývoje, nikoliv jako kontinent statický, plný negativ, jak je prezentován médii. Výstava je nyní ke zhlédnutí na filozofické fakultě, v polovině května se přesouvá do prostor ekonomické fakulty. Na třinácti panelech se návštěvníci mohou seznámit s řadou témat, například jak se změnila od dob cesty Hanzelky a Zikmunda do současnosti doprava, komunikace či postavení žen. Výstava bude v následujících týdnech vystavena v prostorách FF a FE K ZČU a na podzim poputuje do Addis Abeby a Káhiry. V roce 2018 se expozice přesune do Lusaky a Pretorie. V rámci zahájení výstavy se uskutečnil workshop, na němž se svými příspěvky vystoupili Marek Hrubec (ředitel Centra globálních studií FÚ AV ČR), Michal Kučera (honorární konzul Etiopie v ČR), Pavel Nováček (katedra rozvojových studií UPOL) a František Krampota (ředitel ACET ČR, z.s.). Na organizaci výstavy a workshopu se podílely katedra blízkovýchodních studií FF (Jan Záhořík), katedra politologie a mezinárodních vztahů FF (Linda Piknerová) a katedra geografie FEK (Jiří Preis).

9/1/2018

Prodloužení certifikace programu: “Zvol si život"

Závěrem Výboru pro udělování certifikací při MŠMT je: "Vaší organizaci ACET ČR prodloužit certifikát. Váš nový certifikát s dobou platnosti do 30. 11. 2021 je již vystaven a byl zaslán na podpisy zástupců NÚV a MŠMT.Číslo certifikátu je 02/17/1/CE.

19/12/2017

Nové stránky ACETu

Spouštíme nové stránky ACETu ČR. Věříme, že zde rychle najdete, co hledáte.

18/12/2017

Běžím, běžíš, běžíme!

Běžím, běžíš, běžíme! A všichni tak podporujeme ACET ČR, z.s., které pracuje s dětmi a mládeží a pomáhá jim v nesnadných situacích a volbě správných životních hodnot. A kde? 13.5. v Chrudimi. Běžíte s námi? 🙂 (Registrace do závodu ukončena.)

5/4/2017

Statistika programu „Zvol si život“ za rok 2016

Za rok 2016 jsme mohli díky našim lektorům oslovit 49 075 studentů, což je od začátku naší činnosti (rok 1994) přes 1 340 000 studentů. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem našim lektorům, kteří nejen přednáší na školách, ale často vedou mládežnické kluby, nízkoprahová zařízení, organizují letní tábory pro mládež, koncerty nebo akce v zahraničí. Novinkou roku bylo udělení cerifikace MŠMT programu „Zvol si život“ (03/16/1CE). Věřím tomu, že i tato certifikace je výsledkem naší práce a kvality, kterou školám nabízíme a realizujeme. Za ACET ČR, z.s. František Krampota

23/3/2017

Certifikace programu „Zvol si život“

Organizace ACET ČR, z.s. získala od MŠMT certifikaci programu „Zvol si život“ (03/16/1/CE) v oblasti primární prevence na ZŠ a SŠ.

17/10/2016

Statistika programu za rok 2015

V roce 2015 lektoři ACET ČR, z.s. mohli oslovit v rámci primární prevence na 635 školách celkem 56 088 studentů. Časově to obnášelo 3942 hodin. Od roku 1994 do 2015 bylo celkem osloveno 1 291 245 studentů!!!!!!! Děkujeme všem našim lektorům, přátelům i sponzorům!

14/1/2016

Statistika programu v roce 2014

Díky 47 lektorům ACET ČR se podařilo během roku 2014 oslovit na ZŠ, SŠ…60 414 studentů z 367 měst. Preventivní programy a kluby se uskutečnily v celkové délce 4 561 hodin. Děkujeme všem lektorům!!!

5/1/2015

Vánoční dárky pro děti z Ugandy a Zimbabwe

Díky dárcům z naší republiky jsme mohli zaslat částku 87 000,- Kč na nákup vánočních dárků pro děti z Ugandy a Zimbabwe. Všem za to děkujeme!

1/12/2014

Získávejte novinky od ACET ČR

Děkujeme! Váš požadavek byl přijat.

Při odeslání formuláře došlo k chybě. Omlouváme se.