Zimbabwe

Proč pomáhat dětem ze Zimbabwe?

Věk dětí
Školní věk dětí v Zimbabwe je následující:
– Základní škola PRIMARY od 6 do 12 roků (1.-7. ročník)
– Střední škola SECONDARY od 13 do 18 roků věku (8.-13.ročník)
– erciární vzdělávání (např. vysoká škola nebo univerzita) od 18 roku věku studenta.

Denní rozvrh
– V základní škole PRIMARY je obvyklý denní rozvrh od 7:30-16:00, záleží na ročníku.
– Ročník 1.-3. mají rozvrh od 7:30 – 12:00, s půlhodinovou přestávkou od 10:00-10:30.
– Ročník 4.-7. mají rozvrh od 7:30-16:00 s jednou 30 minutovou a jednou hodinovou přestávkou.

Výuka probíhá od pondělí do pátku, školní rok se skládá ze třech trimestrů: leden-březen, květen-červenec a září-listopad. V dubnu, srpnu a prosinci mají děti prázdniny.

Základní podmínky, ze kterých děti pochází:

Děti pochází z okolních vesnic, odkud do školy dochází. Do základní školy PRIMARY to mají děti průměrně 2-3 kilometry, takže denně musí ujít 4-6 kilometrů. Děti docházející na střední školu to mají ještě dál – obvykle musí cestovat 7-10 kilometrů jednu cestu.

Většina dětí pochází z domácností, kde je minimálně 6 osob. Žijí ve venkovské oblasti a většina rodičů nebo opatrovníků je nezaměstnána. Je zde minimum zdrojů, jak si mohou vydělat peníze, což životní podmínky dětí velice ztěžuje. Některé z nich tak do školy i ze školy chodí s prázdným žaludkem, což má za následek jejich pochopitelně sníženou koncentraci během vyučování. Další problém je, že mnoho dětí na základním i středním stupni musí s docházkou do školy skončit, neboť jejich rodiny nemají na to uhradit poplatky za školné, pomůcky, uniformu.

Některé děti nemají rodiče vůbec a jsou úplnými sirotky, některé děti mají jen jednoho rodiče. Náročným životním výzvám musí čelit úplní sirotci, kde bývá obvykle, že nejstarší člen rodiny – 12-13 leté dítě se musí kompletně postarat o své mladší sourozence. Takovýmto neúplným rodinám se pak nedostává základních potřeb, jako je například jídlo, oblečení, přikrývka, uniforma do školy a poplatky za školné.

Číslo účtu: 43-2068240237/0100

Jak pomoct dětem v Zimbabwe

Sdružení ACET ČR,z.s. se soustřeďuje na získávání finanční podpory k uhrazení povinného školného pro děti. „Adoptivní rodič“-dárce podporuje své osvojené dítě v jeho vzdělávání finančním darem, který hradí jednou ročně ve výši odpovídající danému stupni vzdělávání. Základní stupeň vzdělávání, tzv.“Primary school“(trvá 7 let) i druhý stupeň vzdělávání, tzv.“Secondary school“ činí na jeden rok pro jedno dítě 4850,-Kč.

Většina dětí, kterou sdružení ACET ČR, z.s. nabízí k této adopci odpovídá věkem pro vstup do základního stupně vzdělání. V částce 4850,-Kč/rok je zahrnuta úhrada za povinné školné, povinnou školní uniformu, školní pomůcky, základní zdravotní péči a školní stravu.

Sdružení ACET ČR, z.s. podporuje myšlenku dlouhodobého dárcovství, aby dosažené vzdělání mělo pro dítě účelný význam a umožnilo mu kvalitativně změnit život svůj i své budoucí rodiny.

Uganda

Další formy pomoci

Kozy a slepice
Sdružení ACET ČR,z.s.rozšířilo svou činnost o humanitární pomoc pro Zimbabwe. Jde o zprostředkování nákupu domácích zvířat (kozy, slepice) pro chudé rodiny s dětmi. Domácí zvířata přináší chudým rodinám pravidelný přísun potravy a zvyšují tak výrazně jejich životní standard.

Cena jedné kozy: 750,-Kč Cena jedné slepice: 150,-Kč
var. symbol: 777

Uganda
Jídlo

Cena snídaně (+ cukr, sůl, sirky, máslo, olej, mýdlo) na jedno dítě po dobu celého měsíce: 100,- Kč !
var. symbol: 778