Uganda

Proč pomáhat dětem z Ugandy?

Děti v této zemi žijí v nuzných životních poměrech. Většina dětí žije pod hranicí chudoby navíc zasažena HIV/AIDS od infikovaných rodičů. Pokud dětem zemřou rodiče vlivem této nákazy, starají se o ně vzdálení příbuzní nebo dokonce i děti samotné. Možnost chodit do školy a vzdělávat se je pro tyto děti nedostupná. V celé zemi je povinné školné a jen dobře finančně situovaní lidé si vzdělání mohou dovolit. Vysoké procento nezaměstnanosti nutí děti bez vzdělání živit se na ulici. S tímto faktem je spojená nucená prostituce apod.

Sdružení ACET ČR, z.s. si klade za cíl tento trend změnit alespoň pro některé děti, které nabízí k jejich finanční podpoře. Jsou to děti z nejchudších částí měst či vesnic. Jde o sirotky nebo tzv. polosirotky. Umožnit dítěti chodit do školy je výsada a chlouba pro celou jeho rodinu. Vzdělání přináší dětem šanci změnit svůj život. Mít normální dětská přání. Je pak pro nás radostí, když se opravdu uskutečňují.

Víme, že tato změna je způsobená zásluhou mnohých dobrovolných dárců, kteří přijali tento cíl za svůj. Děkujeme všem, kteří se na této pomoci podílíte.
JAK POMOCI?

Sdružení ACET ČR, z.s. se soustřeďuje na získávání finanční podpory k uhrazení povinného školného pro děti. „Adoptivní rodič“-dárce podporuje své osvojené dítě v jeho vzdělávání finančním darem, který hradí jednou ročně ve výši odpovídající danému stupni vzdělávání. Základní stupeň vzdělávání, tzv.“Primary school“(trvá 7 let) činí na jeden rok pro jedno dítě 4850,-Kč. Pokročilý stupeň vzdělání, tzv.“Secondary school“ (trvá celkem 6 let) činí na jeden rok 8050,-Kč. Další vyšší stupně vzdělání se řeší individuálně podle finančních podmínek jednotlivých škol.

Většina dětí, kterou sdružení ACET ČR, z.s. nabízí k této adopci odpovídá věkem pro vstup do základního stupně vzdělání. V částce 4850,-Kč nebo 8050,-Kč/rok je zahrnuta úhrada za povinné školné, povinnou školní uniformu, školní pomůcky, základní zdravotní péči a školní stravu. Adoptivní rodič z České republiky – může to být jednotlivec, rodina nebo větší společenství (škola, třída, skupina kamarádů, firma) – finančně podporuje konkrétní dítě, které díky němu chodí do školy. V případě zájmu jsme připraveni zaslat bližší podrobnosti k dítěti, email: acet.cz@gmail.com. Adoptivním rodičům garantujeme: 1x ročně aktuální fotografii dítěte, 1x ročně vysvědčení a potvrzeni o docházce. Vysvědčení se vydává pouze při docházce za celý školní rok, není tedy k dispozici za první rok u dětí, které nastoupí do školy později než na začátku druhého trimestru. Tyto děti absolvují na konci roku postupové zkoušky do vyšší třídy, u kterých buď uspějí nebo ne. Ve většině škol opět nedostávají vysvědčení, ale pouze se dovídají od státní zkušební komise, zda zkoušku úspěšně absolvovali nebo nikoliv. Dopisy jsou děti schopné samostatně psát až od vyšších ročníků (šesté, sedmé třídy).

Adoptované děti mohou nastoupit do školy vždy na začátku nového trimestru. Aby dítě mohlo nastoupit do školy od začátku školního roku, to je od ledna, je třeba platbu za adopci uhradit jednorázově do konce června předešlého roku.

Nabízíme všem možnost připojit se do našeho projektu na pomoc dětem, změnit osudy mnoha dětí v Ugandě a získat přátelství na celý život.

Uganda

Další formy pomoci

Číslo účtu: 43-2068240237/0100

Kozy a slepice
Sdružení ACET ČR,z.s.rozšířilo svou činnost o humanitární pomoc pro Ugandu. Jde o zprostředkování nákupu domácích zvířat (kozy, slepice) pro chudé rodiny s dětmi. Domácí zvířata přináší chudým rodinám pravidelný přísun potravy a zvyšují tak výrazně jejich životní standard.

Cena jedné kozy: 750,-Kč Cena jedné slepice: 150,-Kč

var. symbol pro kozy: 777
var. symbol pro slepice: 779
Uganda - znovuobjevená perla
Kniha

V listopadu 2013 vydal ACET ČR, z.s. již druhou knihu o Ugandě – „Uganda – znovuobjevená perla“, autorů F. Krampoty a J. Preise . Kniha není cestopisem. V jejím úvodu se mimo jiné píše: „Chtěli bychom vám vyprávět příběh. Ale mnohem lepší bude, když jej necháme vyprávět ty, kteří perlu znají, protože s ní jsou svázáni pupeční šňůrou, ty, které živí naděje, že tento příběh bude mít nakonec daleko šťastnější pokračování, protože i oni jsou jeho nedílnou součástí. Poslechněme si tedy jejich vyprávění…“

Na více než 120 stranách chtějí autoři skrze autentické barevné fotografie a příběhy komunikovat naději ugandských AIDS sirotků uprostřed jejich beznaděje a bídy. Kromě toho zde čtenář nalezne několik základních faktografických informací o Ugandě a originální mapy. Kniha je česko-anglicky, a může být tedy využitelná jakožto doplňkový nástroj pro výuku zeměpisu, občanské nauky či angličtiny na základních školách.

Koupí této knihy se zaplatí průměrně dva týdny školy jednomu ugandskému AIDS sirotkovi. Cena knihy je 299,- Kč (+ poštovné).

Knihu lze objednat také zde.

V případě převodu peněz prosíme použijte var.symbol 780.