Uganda

Proč pomáhat dětem?

Děti žijí ve slumové oblasti v blízkosti města Cagayan de Oro na ostrově Mindanao. Slumová komunita má cca 100.000 obyvatel (každá rodina zde má průměrně 6 až osm dětí). 40% lidí je negramotných. To je dané především extrémně nízkou gramotností dospělých. Mladá generace je i díky působení školy na tom mnohem lépe. Škola však však nutně potřebuje zlepšit infrastrukturu, aby mohla poskytovat lepší služby: více tříd, lepší zázemí a také materiál pro výuku.

Škola Gusa Elementary School (zde budou podporované děti chodit):

V současné době jí navštěvuje 4,400 dětí. Školní rok začíná v červnu a končí v březnu.
Díky malé kapacitě učeben se vyučuje takto:

  • Ráno: 6-10 h (1. -4. třída) – dohromady celkem 3.332 dětí
  • Dopoledne: 10-15 h (5. -8. třída)
  • Odpoledne: 15-20 h (9. -12. třída – středoškoláci)

Jídlo ve škole je k dispozici z rozpočtu vlády, jde o motivaci, aby rodiče posílali děti do školy; rodiče to však pořád často nedělají, protože využívají dětskou práci k zajištění obživy: sběr dřeva, plastů, starání se o mladší sourozence, práce v domácnosti…. Ve slumu je u méně gramotnýchnezletilých dívek zaznamenán nárůst počtu těhotenství.

Uganda
Jaké má škola kromě postavení nových budov se třídami další klíčové potřeby: doplnění knihovny učebnicemi a cvičebnicemi (např angličtina, matematika ….), kterých je veliký
nedostatek; ideálně – pro každé dítě jednu cvičebnici, což je 100 Peset (cca 50 Kč); bez učebnic/cvičebnic se snižuje kvalita výuky.

Jídelna pro podvyživené: speciální vývařovna, na které se podílejí i děti ze školy (pod vedením zkušené kuchařky).

Číslo účtu: 43-2068240237/0100

Jak pomoci dětem na Filipínách?

Sdružení ACET ČR, z.s. se soustřeďuje na získávání finanční podpory k uhrazení povinného školného pro děti. “Adoptivní rodič”- dárce, podporuje své osvojené dítě v jeho vzdělávání finančním darem, který hradí jednou ročně ve výši 4850,-Kč. V částce 4.850,-Kč/rok je zahrnuta úhrada školní uniformy, bot, školních pomůcek, učebnic, základní zdravotní péče a každodenní dopravy, aby se do školy děti i z relativně vzdálenějších oblasti slumu dostaly.

Sdružení ACET ČR, z.s. podporuje myšlenku dlouhodobého dárcovství, aby dosažené vzdělání mělo pro dítě účelný význam a umožnilo mu kvalitativně změnit život svůj i své budoucí rodiny.