Kdo jsme?

ACET ČR, z.s. (AIDS, Care, Education and Training) se od roku 2007 věnuje pomoci

v několika zemích světa, například v Ugandě, Zimbabwe, Filipínách a v Indii.

 

S kým spolupracujeme?

V jednotlivých zemích spolupracujeme s místními koordinátory z řad organizace ACET, kteří mají na starost výběr dětí s prioritní finanční potřebou, zodpovídají za účetnictví a „zpětnou vazbu“ v podobě zasílání fotografií dětí, vysvědčení a zpráv o dopadu finanční pomoci od dárců z České republiky.

 

Co je cílem podpory vzdělávání dětí?

Většina z podporovaných dětí žije pod hranicí chudoby, některé z nich jsou zasaženy HIV od

svých infikovaných rodičů. Pokud dětem zemřou rodiče vlivem této nemoci, starají se o ně vzdálení příbuzní nebo starší děti (třeba sourozenci). Ačkoli základní vzdělání je v některých zemích zdarma, k samotnému studiu je potřeba počítat s výdaji, které jsou pro většinu těchto dětí příliš vysoké (povinné školní uniformy, sešity, tužky, jídlo…). Možnost chodit do školy a vzdělávat se je pro tyto děti nedostupná. ACET ČR, z.s. si klade za cíl tento trend změnit alespoň pro některé děti z nejchudších částí měst nebo vesnic (jde o sirotky nebo polosirotky. Vzdělání přináší dětem šanci změnit život a najít si zaměstnání, které pomůže jim i jejich rodinám zvýšit svoji životní úroveň).

 

Pro koho je určeno jídlo a domácí zvířata?

Pro děti, které jsou chudé nebo HIV pozitivní. Jídlo – zejména kukuřičná kaše, je často jedinou stravou, kterou děti během dne mají.

 

Jak pomáháme drobným farmářům?

Ve vesnických oblastech, kde lidé mají velmi nízký příjem, je přínosem finanční pomoc k zaplacení nákupu osiva, nářadí, postavení cihlových ohrad pro zvířata a kurníků pro slepice.

 

V čem spočívá podpora pracovních příležitostí?

Zejména v podpoře možnosti „malého podnikání“ – tzn. v nákupu například šicích strojů, zednického a truhlářského nářadí pro ty, kteří ukončili roční kvalifikační kurz.

 

Jak zajišťujeme dohled nad těmito projekty?

Do jednotlivých zemí jezdí zodpovědný pracovník organizace ACET ČR, z.s. ke kontrole dopadu financí, které byly zaslány na cílové oblasti podpory. Tato kontrola se provádí s místními koordinátory. Z každé cesty je pořízena monitorovací zpráva, fotografie a videozáznamy.

 

Kdo se může do finanční podpory zapojit?

Každý, kdo chce pomoci, může se rozhodnout, kterou oblast finančně podpoří (vzdělávání dětí, jídlo, domácí zvířata, podpora drobných farmářů a podpora pracovních příležitostí).

Dárcem může být jednotlivec, rodina nebo větší společenství (škola, třída, skupina přátel, firma).

Dárce finančně podporuje konkrétní dítě, které díky němu chodí do školy.

 

Kolik stojí podpora?

Vzdělávání dětí:

roční platba ve všech zemích je 4 850,- Kč, (lze platit měsíčně, čtvrtletně, půlročně,…)

V této platbě je zahrnuta úhrada za povinnou školní uniformu, školní pomůcky, základní

zdravotní péči a školní stravu.

kup potravin:

cena snídaně (+ cukr, sůl, zápalky, máslo, olej, mýdlo) na jedno dítě po dobu celého měsíceje 100,- Kč.

Nákup kozy………………….. 750,- Kč

Nákup slepice………………. 150,- Kč

Šicí stroj ……………………. 4 500,- Kč

 

Co garantujeme dárcům?

1x ročně aktuální fotografii dítěte, 1x ročně vysvědčení a potvrzení o docházce do školy, osvědčení o daru.

 

Jaké jsou kroky k pomoci dětem?

  1. Vyberte si dítě, kterému chcete pomoci (pokud jste si nevybrali, tak nás kontaktujte)
  2. Klikněte na “Chci pomoci” a vyplňte potřebné údaje.
  3. Na základě odeslání informací Vás kontaktujeme a zašleme smlouvu k podpisu.

 

Mohu částku na podporu odečíst z daní?

Na konci kalendářního roku dostane každý z dárců potvrzení o přijetí daru, které lze využít pro odpočet ze základu daně z příjmů dárce.

 

Odstoupení od smlouvy?

Je možné s podmínkou, že dárce včas upozorní naší organizaci o tom, že ruší smlouvu (na podporu vzdělávání dětí). Ideálně 3 měsíce předem, abychom mohli shánět dalšího dárce, který by pokračoval ve finanční podpoře tohoto dítěte.

 

Posílání dárků dětem?

Zejména v předvánočním čase je dárcům zaslán seznam vhodných dárků, které vybrali koordinátoři z jednotlivých zemí. Každý dárek má svůj variabilní symbol a částku, za kterou je možné dárek koupit. Pokud si dárce vybere pro dítě/děti dárek, zašle patřičnou částku na účet ACET ČR, z.s. i s variabilním symbolem. Peníze jsou poté hromadně odeslány do cílových zemí. Každý dárce obdrží fotografie podporovaného dítěte s vánočními dárky.

 

Podle jakých klíčových kritérií zvolíte děti, které mají být podporovány?

O výběru dítěte rozhoduje místní koordinátor ACETu, který zná nejlépe životní podmínky v dané oblasti.

Priority výběru – chudoba dítěte, sirotci, HIV pozitivní děti, dívky, polosirotci (žije jeden z jejich rodičů).