skryta-nebezpeci-internetu

Multimediální preventivní program se zabývá aktuálními riziky komunikace na sociálních sítích (především facebook apod.) a také současným fenoménem zvaným kyberšikana. V programu jsou zahrnuty následující témata – hlavní důvody, proč jsou lidé na facebooku, negativní dopady facebooku a sociálních sítí, nebezpečné praktiky uživatelů, jak se chránit aj. Žáci jsou vedeni k tomu, aby výše zvýšená rizika neignorovali, ale se drželi zdravých pravidel, která je mají chránit.