Sex, AIDS a vztahy

Multimediální preventivní program „Sex, AIDS a vztahy“ je zaměřen na nejohroženější skupinu mladých lidí ve věku od 12 do 19 let a je součástí (jedním z témat) komplexního programu specifické primární prevence rizikového chování mládeže. V současné době neexistuje žádná účinná proti HIV, proto je prevence v této oblasti velmi důležitá.
Hlavním cílem je informovat posluchače o základních pojmech – HIV, AIDS, o způsobech přenosu HIV, způsobech prevence, účinné ochraně a zodpovědnosti za svou sexualitu a sexualitu svého partnera.