Přátelství a láska

Multimediální preventivní program „Přátelství a láska“ pomáhá mladým lidem podpořit pozitivní a zdravý přístup ke vztahům jak v rodině, tak mezi sebou. Dnešním dětem a dospívajícím chybí pozitivní vzory a především motivace ke kvalitním a hodnotným mezilidským vztahům. Program by měl být pozitivní podporou pro ty děti a mladé lidi, kteří se přátelské vztahy snaží vytvářet a ukázat alternativu těm, kteří ve svém životě dobré vztahy nezažili. Hlavním cílem je tedy důraz na vytváření a udržení kvalitních vztahů mezi lidmi. Investice do budování těchto vztahů je jedinou funkční prevencí rizikového chování u dětí a mládeže.