Multimediální preventivní program „Poruchy příjmu potravy“ – souhrnně jde o celý komplex problémů, označovaných jako Poruchy příjmu potravy (dále „PPP“). PPP ohrožuje především mladé dívky. Avšak slovo „především“ je na místě – v tom smyslu, že nejen dívky. V poslední době se stává také čím dál více problémem mladých chlapců. Tento program tedy není určen jen pro děvčata, ale i pro chlapce. Má to i další důvody: Chlapci mohou být jedni z prvních, kdo zachytí varovné signály u svých sester, kamarádek, partnerek. Jednoduše proto, že jsou jim nejblíže a mohou si všimnout signálů, které širší okolí jednoduše nemá šanci zaregistrovat. Mohou jim tak, bez nadsázky, zachránit i život. Navíc, pokud někdo v tomto problému „jede“, málokdy si bývá ochoten problém připustit, natož ho řešit. Také proto je tento program určen nejen dívkám, ale i chlapcům. Pojednává nejčastější formy PPP, jejich projevy, varovné signály a také důsledky, pokud se neřeší. Obsahuje kazuistiky. Varuje před nebezpečím diet bez lékařského doporučení a dohledu. Snaží se jít ke kořenům problému – zabývá se oblastí identity a sebepřijetí. Na konci obsahuje malý, prakticky zaměřený test znalostí v oblasti příjmu potravy a životosprávy.