Boj proti rasismu a předsudkům nemůžeme vyhrát, ale nesmíme proti nim přestat bojovat. Holokaust nám může sloužit jako nám blízký historický příklad, na kterém si můžeme popsat počátky i vyvrcholení rasistických a dalších xenofobních projevů. Předsudky k menšinám dnes. Zavírání očí před zlem. Historie antisemitismu. Positivní příklady hrdinů, kteří nedali zlu zelenou. Role a odpovědnost jednotlivce při porušování lidských práv.