Přímá práce s žáky na školách je výchovně vzdělávací interaktivní klíčová aktivita sdružení ACET ČR, z.s. Jejím cílem je dosáhnout snížení rizikového chování žáků pomocí primární prevence. Tuto činnost dotváří a upevňují i aktivity a pomůcky jako tištěné materiály, konzultace a spolupráce s metodiky prevence, neformální setkání s žáky mimo půdu školy, navazující na dané téma. Realizované programy umožní žákům snadnější rozpoznání rizik, pojmenování a hledání východiska ze situace. Jedná se o zlepšení situace v prevenci sociálně negativních jevů na školách, spojení zkušeností a sil s ostatními subjekty zabývající se prevencí, budování společné sítě jako záchytných bodů pro eliminaci rizik.

Již z prvních jednání se školami bylo zřejmé, že o náš program je ohromný zájem a jsme rádi, že můžeme přinést do škol podporu povědomí žáků a studentů v oblasti prevence rizikového chování. Naším cílem je změnit smýšlení a chování mladých lidí, spoluprací zapojit do programu prevence více subjektů a vytvořit kvalitní a srozumitelné materiály pro podporu metodiků prevence na školách a pro žáky a studenty. Dalším cílem je intenzivní a dlouhodobá spolupráce se školami. Věříme, že naše programy budou pro ně přínosné i v budoucnu.

nabidka-preventivnich-programu

Jak objednat program…