Vážený pane,
chtěla bych za naši Základní školu náměstí Míru v Novém Boru poděkovat za již uskutečněné besedy pro žáky šestých a sedmých ročníků. Besedy, které jste prokládal vlastními životními zážitky, obohatily děti víc, než kdyby přečetly i několik stran na dané téma. Přednáška zaujala nejen žáky , ale i přítomné vyučující. Tím, že jste děti do besedy průběžně zapojoval, získal jste jejich větší zájem o danou problematiku. Těším se na další spolupráci.— Monika Valentová

Záživná prezentace se silně interaktivním způsobem prezentace přednášejícího žáky natolik zaujala, že bylo obtížné dodržet časový rozvrh přednášky. Přednáškovou uhlazenost vhodně rozbíjí množství obrazových i video materiálů z reality. Jen více takových akcí!— Mgr. Aleš Mrázek, OU Chroustovice

Lektor podŽáci hodnotí přednášky velmi kladně, oceňují zejména přístup lektora k nim a ochotu diskutovat o daných tématech. Oceňujeme vysoce profesionální přístup lektora.— PhDr. Magdalena Jiříková, ZŠ Sunny Canadian School Jesenice – Osnice

Dobrý den, velmi rád bych poděkoval panu Janu Libotovskému z občanského sdružení ACET (pobočka plzeňského kraje) za realizaci besed „Bolest-nemoc jménem šikana na naší škole. Besedy, vedené panem Libotovským, byly žáky skvěle přijaty a zapůsobily na ně. Přeji hodně sil do přínosné práce celé Vaší organizaci!— Mgr. Jindřich Haišman, školní metodik prevence, Střední škola informatiky a finančních služeb, Klatovská 200G, Plzeň

Dobrý den, dne 7. 9. 2011 se na naší škole ZŠ Bartošovice uskutečnila přednáška na téma Kyberšikana pod vedením pana Slavoje Raszky. Daná přednáška byla v rámci projektu e-bezpeci. Hodnocení: Přednáška se nám moc líbila, děti se dozvěděli spoustu nových informací a hlavně si uvědomili, že neviný žert může přejít v krutou šikanu pomocí sociálních sítí. Pěkně byl vysvětlený pojem kyberprostor, co je a jakým způsobem se projevuje kyberšikana a jak se jí bránit, kybergrooming – jaké hrozí nebezpečí a kdo se vlastně může skrývat za „naším kamarádem“ na netu. Doplnění pomocí videí – tzv. Ovečky byly skvělou formou pro dolpnění informací a zajímavým zamyšlením nad danou problematikou. Tuto přednášku můžeme vřele doporučit a těšíme se na další spolupráci.— Za základní školu Bartošovice, Bartošovice 147, 742 54 Mgr. Milena Hromádková

Dobrý den, rádi bychom touto cestou poděkovali Vašemu pracovníkovi Petru HELEŠICOVI za besedu spojenou s přednáškou o problematice AIDS a rizikovém chování mládeže, jež byla součástí našeho Adaptačního kurzu 2011. Besedy se ve třech fázích zúčastnilo celkem 80 žáků prvních ročníků. Zvlášť oceňujeme ochotu pana Helešice ve značně ztížených podmínkách, kdy naše škola prochází rekonstrukcí. Těšíme se na další spolupráci.— Mgr. Marcelína Windová, školní metodik prevence SPJ, SOŠP E. Beneše a SOU Břeclav, součást SOU Sovadinova

Vážený pane řediteli, na doporučení kamarádky jsem získala kontakt na občanské sdružení Acet a společně s dětmi na domově mládeže, kde pracuji jako vedoucí vychovatelka, jsme se rozhodli adoptovat dítě v Ugandě. Při prohlížení vašich webových stránek jsem zjistila i možnost besed pro žáky a rozhodla uspořádat besedu na téma šikana. Domluvili jsme se s panem Radkem Pospíšilem z Kolína a i to je důvod proč vám píšu. Chci vám i vašim kolegům moc poděkovat za smysluplnou práci, kterou děláte nejenom v Ugandě, ale velký dík i za osvětu v rámci primární prevence. Beseda s panem Pospíšilem byla jedna z nejlepších, kterou jsem zažila během mé pedagogické „kariéry“. Byla totiž k věci, vtipná, měla spád, forma prezentace i ukázky z filmů naše děti na intru velmi oslovily. Budu se těšit zase na další spolupráci s vámi a kontakty na vás rozesílám s vřelým doporučením všem známým kolegům ve školství. Přijměte ještě jednou poděkování a poklonu za vaši práci.— Klára Schulzová, Domov mládeže Jitřenka, Poděbrady

Pro žáky příjemný přístup přednášejícího, problematika podána zajímavou formou. Přednáška byla přiměřena věku žáků, obohatila běžnou výuku výchovy ke zdraví a výchovy k občanství. Téma: „Bolest-nemoc jménem šikana“.— Základní škola Kolín 3

Přednášky odpovídají věkové skupině žáků, mají ucelenou strukturu. Podle názorů žáků i zúčastněných pedagogů jsou velkým přínosem. Vysoce hodnotíme úroveň přednášek a zvolenou formu podání.— Speciální škola pro sluchově postižené Hradec Králové – Ivana Civaňová

Z našeho pohledu byla přednáška nejen na vysoké odborné úrovni, ale byla velmi poutavě podána. Co je důležité – za celé dvě hodiny pozornost dětí ani na okamžik nepolevila.— ZŠ Praha 4

Vážený pane Krampota, dovolte mi poděkovat Vám za přednášku pro žáky naší školy. Každoročně je hodnocena jako nejlepší z přednášek tzv. rodinné výchovy, které pořádáme pro žáky 2. ročníků. Poslední dva roky žáci vyplňují evaluační dotazník, kde se mohou k obsahu a formě besed vyjádřit. Byli jste v obou letech vždy hodnoceni kladně a podle prvních písemných ohlasů bezprostředně po besedě 10.3. budete opět chváleni. Žáci oceňují např. vlastní zkušenost přednášejících, to, že se vyjadřujete „na rovinu“ a s humorem. Jeden názor přikládám: „Přednáška byla perfektní, ujasnila jsem si dost věcí a uvědomila jsem si, kolik neštěstí existuje. Například v souvislosti s Afrikou. Slvěle jste to podal! Takové přednášky by měly být všechny. Myslím si, že to lidi více osloví. Skvělý výstup! Děkuji Vám a těším se na spolupráci v dalších letech.— PhDr. Helena Bihucová, školní metodik prevence na Gymnáziu Šumperk

Vážený pane magistře, sděluji Vám, že Vaše přednáška na téma “ Sex, AIDS a vztahy“ měla velký úspěch a pro naše žáky byla přínosem.Doporučili ji i příštím ročníkům. Vyplynulo to nejen ze slovního hodnocení, ale i krátké ankety. Nejvíce je zaujaly životní příběhy a příklady,většině v přednášce nic nechybělo, jen doporučovali více času a několikrát se objevil požadavek k podrobnějšímu zařazení problematiky pohlavních chorob a podrobnosti o testech na AIDS. Děkuji za spolupráci a těším se na další.— Mgr. Anna Bukovská, výchovná poradkyně SZŠ Šumperk

Ředitelství naší školy vyjadřuje dík a uznání za provedení přednášky pro žáky devátých tříd. Učitelé i žáci vysoce hodnotí způsob, provedení, obsah i morální a mravní úroveň této akce.— Hotelová škola Bohemia Chrudim

Zasíláme poděkování za přednášku na téma “ Sex, AIDS a vztahy“, kterou vyslechli žáci 8. a 9. tříd naší školy. Přednášející byli výborně připraveni, jejich přístup byl velice citlivý a přiměřený věku posluchačů. Celou akci nelze hodnotit jinak než kladně.— Mgr. D. Slivková, zást.ředitele ZŠ Třinec

Velice se mi to líbilo. Přednáška byla podána se zábavou i s vážností. I když jsme měli podobné přednášky na základní škole, tak nějaké informace byly pro mě nové. Přednášející správně prezentoval informace o daných záležitostech tím, že komunikoval s posluchači. Jak jsem napsal, byla to pěkná a poučná přednáška.

Byla to skvělá přednáška. Myslím si, že takovýhle věci by se měl dovídat každý a mluvit o nich a svých názorech otevřeně. Ty příběhy, co se staly, do toho skvěle zapadaly. Nikdo se nenudil.Bylo to i pestrý!

Beseda se mi velmi líbila, jelikož sme zrovna ve věku a už se nás to týká, dozvěděli sme se mnoho věcí, které sme na základní škole neslyšeli. Beseda byla, jak naučná, tak i vtipná a zábavná. Dozvěděli sme se mnoho věcí důležitých do našeho života. Besedu hodnotím stupněm 9 z 10. Na 10 by musela být delší, a přiďte někdy na další besedu k nám do školy.

Bylo to skvělé! Takhle skvěle uvedenou přednášku jsem v životě neviděl ani neslyšel. Kombinace historek z mládí jiných lidí a podložených informací – no prostě super. Takhle si představuji přednášku, zábavnou i poučnou. Chlape, máte na to talent, držte se toho!— SPŠ stavební Havlíčkův Brod ( citace od žáků – doslovně)

Začátkem března 2008 proběhl v Chrudimi již 5. ročník přednášek na téma „SEX, AIDS a VZTAHY…míč je na TVÉ straně“. Besedy už mají svou tradici a pořádáme je vždy v několika termínech na jaře pro 1. ročníky středních škol. Letošní přednášející, ředitel organizace ACET ČR překonal naše očekávání. Uměl si získat – náctileté obecenstvo, což není zrovna jednoduché a navíc byl v rámci možností tématu velice vtipný. Setkání mělo příjemně interaktivní charakter. Všechna témata související s danou problematikou studenti s lektorem společně prodiskutovali a vždy došli k nějakému závěru. Mohli vyjádřit vlastní názory, což se jim velice zamlouvalo. Mladí lidé si mnohdy uvědomovali, že jejich problémy nejsou tak závažné ve srovnání s těžkostmi lidí, kteří žijí v mnohem horších podmínkách než oni. Přednášek se zúčastnilo na 500 studentů SŠ a několik dalších besed bude ještě uspořádáno přímo na jednotlivých školách. Besedy, které přinášejí potřebné informace a působící i na emoce posluchačů, jsou velmi užitečné, protože pomáhají naplňovat předpoklad že jsou-li si mladí lidé vědomi hrozícího nebezpečí, mohou se mu snáze vyhnout a bránit se mu.— Mgr. Radka Pochobradská, manažer prevence kriminality, město Chrudim

“ Skryté nebezpečí internetu“. Přednáška se týkala aktuálních a zajímavých informací – šikany (obecně), ale hlavně kyberšikany (charakteristika, projevy, zneužití fotografií, videí, webkamer,…). Byla doplněna ukázkami fotografií, videí. Žáci se zapojili do diskuze k tématu.— Ing. Alena Jelínková výchový poradce, VOŠ a SPŠS, Vysoké Mýto

Vynikající přístup ke studentům, lektor je dokáže zaujmout. Profesionální prezentace, šokující fakta, aktuální informace, příběhy z reality, spousta rad, návodů, informací co dělat, kde najít pomoc. Velmi emotivní vystoupení, působí na city posluchačů, současně ale i vtipné ukázky na odreagování.— Mgr. Cohornová, SPŠ, SOŠ a SOU, Nové Město nad Metují