Vyplněnou objednávku programu, zašlete na emailovou adresu acet.cz@gmail.com nebo poštou na adresu naší organizace (ACET ČR, z.s., Čs. Armády 492, 537 01 Chrudim). Na základě objednávky se s vámi spojíme a domluvíme na dalším postupu.
U nových zařízení probíhá schůzka, kde lektor seznámí ŠMP s podmínkami realizace, specifiky tříd a žáků, zkonzultuje jednoletý plán prevence a domluví se na termínech uskutečnění jednotlivých přednášek.
U dlouhodobých a stálých objednavatelů není nutná osobní schůzka, ale stačí pouze objednávka s uvedením specifik a telefonická konzultace lektora s ŠMP. Termín následně zaznamená koordinátor do tabulky plánování, ze kterého se pak tisknou Smlouvy o poskytování preventivních programů) jednotlivým školským zařízením.

Ceník preventivního programu je stanoven ve výši:

400 Kč za 45-minutový program
800 Kč za 90-minutový program

Příspěvek na cestovné:

U příspěvku na cestovné počítáme pro cenu 6,- Kč/ km.
Celková cena = cena preventivního programu + příspěvek na cestovné

Stáhněte si: