Humanitární pomoc

Podpora dětí zprostředkovává finanční pomoc sirotkům a dětem zasaženým nadměrnou chudobou nebo nákazou HIV/AIDS za účelem jejich vzdělávání. Vzdělávání dětí vnímá sdružení ACET ČR, o.s.jako účinnou prevenci onemocnění HIV/AIDS a podmínku ke kvalitnějšímu standardu života. (viz. O Ugandě, O Zimbabwe, O Nigérii).

Tuto činnost vykonává sdružení ACET ČR, o.s.již od roku 2005. V současné době se soustřeďuje na pomoc dětem v těchto zemích: Uganda, Zimbabwe, Nigérie.

Finanční podpora spočívá na principu dobrovolného dárcovství, v němž se dárce-„adoptivní rodič“ zavazuje finančně podporovat zvolené dítě na dobu nejméně jednoho roku. Výše školného se liší podle země, ze které dítě pochází a vzdělávacím stupněm. Číslo účtu: 43-2068240237/0100