Organizace ACET ČR, z.s. získala od MŠMT certifikaci programu "Zvol si život" (03/16/1/CE) v oblasti primární prevence na ZŠ a SŠ.