ACET ČR o.s.ACET ČR, z.s. je spolek, který je zaregistrován u Krajského soudu Hradec Králové ( L 2680). Na školy nabízí preventivní program: „Zvol si život“, který je cerifikovaný MŠMT (03/16/1/CE).

ACET ČR, z.s. je členem ACET International Alliance, která pracuje v 23 zemích (Bělorusko, Burundi, DR Kongo, Chorvatsko, Česká republika, Indie, Severní Irsko, Republika Irsko, Jersey, Kazachstán, Kyrgystán, Nigerie, Rusko, Skotsko, Slovenská republika, Slovinsko, Jižní Afrika, Tádžikistán, Thajsko, Ukrajina, Uganda, Uzbekistán a Zimbabwe). ACET ČR, z.s. spolupracuje s dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou AIDS. Pracuje s národními a mezinárodními úřady na zlepšení politiky, jak zabránit šíření HIV/AIDS. Na školy nabízí preventivní program „Zvol si život“, který je certifikovaný MŠMT (03/16/1/CE). Sdružení ACET ČR, z.s. pomáhá obyvatelům České republiky tím, že hledá cesty, jak zabránit šíření HIV/AIDS. ACET ČR, z.s. vyvíjí následující činnost:

ACET ČR, z.s. vyvíjí následující činnost:

 • práce s dětmi a mládeží
 • pořádání konferencí, seminářů v ČR a v zahraničí
 • spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi
 • poskytování poradenství
 • vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků
 • realizace přednášek
 • příprava metodických, vzdělávacích a propagačních materiálů
 • tvorba, realizace a prezentace mediálních vzdělávacích pořadů a programů
 • publikační činnost
 • podpora mimoškolních aktivit a využití volného času
 • charitativní a humanitární činnost a praktická pomoc potřebným mladým lidem v ČR i v zahraničí
 • zajišťování financování pro kurzy, školení, vzdělávací programy, studijní pobyty, stáže a školicí místa
 • podpora mezirasové tolerance a vzájemného lidského a kulturního poznání
 • konzultační a výchovná práce s rodinou, manželskými páry i jednotlivci
 • aktivní zapojení obyvatel rozvojových zemí do projektů, zvyšování jejich kvalifikace